over MRK ONE

meedenken     meebetalen     meebouwen

Blijvend innoveren is een voorwaarde voor succes geworden. Maar botst helaas vaak met een andere voorwaarde voor succes namelijk: ‘de focus op je kernproces’. Wij geloven dat  ‘blijvend innoveren’ mét focus op de eigen kernprocessen mogelijk is als je je laat helpen door de juiste partners.

Wij helpen onze partners met onze ‘meedenken meebetalen meebouwen’ aanpak. Deze methode is het resultaat van meer dan 20 jaar innovatiebegeleiding waarin wij geleerd hebben hoe wij het beste kunnen helpen om:

  • van een plan een renderende innovatie te maken
  • organisatieontwikkeling snel en goed (mede) vorm te geven en uit te voeren

Onze aanpak

Onze aanpak is verdeeld in drie elementen die in samenhang of afzonderlijk ingezet kunnen worden:

Wij denken mee. Samen de richting bepalen en vaststellen in een praktisch innovatieplan of verbeterplan.

Wij betalen mee. Het vergaren van (aanvullende) financiële middelen om het plan te realiseren, o.a. door middel van subsidies.

Wij bouwen mee. Het inzetten van benodigde kennis en vaardigheden, waaronder ICT, om de (nieuwe) werkprocessen vorm te geven en te laten stromen.

MRK ONE subsidieadvies maakt de innovaties en/of organisatieverbetering waar. En dat op een zodanige wijze dat de eigen organisatie snel in staat is zelf de achterliggende doelen te verwezenlijken en ook rendement te behalen en te behouden. Wij zien onszelf graag als het verlengstuk van de klant.

Het team van MRK ONE

Meestal werken we samen aan een klantproject:

De Managementconsultants denken mee over de (innovatie)strategie en maken de weg vrij om deze te realiseren. Het zijn (tevens) ervaren no-nonsense projectmanagers die de organisatie meekrijgen en de doelen bereiken.

De Subsidieadviseurs zoeken en vinden funding en begeleiden het proces vervolgens van aanvraag tot en met nazorg. Klantgericht, inventief en met resultaat. En we durven te stellen: als wij geen funding vinden dan is die er niet!  

De ICT managers bouwen de infrastructuur. In samenwerking met de consultants zorgen ze dat de (nieuwe) werkprocessen stromen. Zodat:

  • de medewerkers snel lekker en effectief kunnen werken (met de nieuwe werkprocessen)
  • inzicht ontstaat en effectieve sturing mogelijk wordt

ONZE INNOVATORS