SME subsidie

MKB-instrument

Het mkb-instrument is gericht op alle soorten innovatieve mkb-ers en alle categorieën van innovatie. Bij de steunverlening wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Fase 1: Concept en haalbaarheidsbeoordeling. Financiering voor het toetsen van de wetenschappelijke of technische haalbaarheid en het commerciële potentieel van een nieuw idee. De financiering bedraagt € 50.000 per project (lump sum, 70% van de projectkosten);
  • Fase 2: O&O, demonstratie, markttoepassing. Steun voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), met bijzondere aandacht voor demonstratie en markttoepassing. De indicatieve steun varieert van € 500.000 tot € 2,5 miljoen per project (normaliter 70% van de projectkosten, in uitzonderingsgevallen 100% van de projectkosten);
  • Fase 3: Commerciële toepassing. Alleen rechtstreekse financiële steun voor ondersteunende activiteiten ten behoeve van innoverende mkb-ers.

Contact over deze subsidie

Innovators SME subsidie:

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?