SLIM subsidie

SLIM subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

Om het MKB te stimuleren om gestructureerd en professioneel invulling te geven aan het leren en ontwikkelen van het personeel wordt de SLIM subsidie aangeboden. Naar verwachting zal deze de komende jaren regelmatig beschikbaar zijn.

Doel van de subsidie

Het stimuleren van leren en ontwikkelen en het up-to-date houden (en brengen) van vaardigheden en invulling geven aan een leven lang leren.

Bijdrage

De volgende bijdragen gelden:

Aanvrager Subsidiepercentage Minimaal subsidiebedrag Maximaal subsidiebedrag Looptijd project
Klein MKB (50 wrkn, 10 mln omzet) 80% € 5000 € 24.999 1 jaar
Groot MKB (250 wrkn, +10 mln omzet) 60% € 5000 € 24.999 1 jaar
Grootbedrijf 60% € 5000 € 24.999 2 jaar
Samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties 60% € 5000 € 500.000 2 jaar

Subsidiabele activiteiten

De subsidie kan worden ingezet voor de volgende activiteiten (en/of):

 1. Het opzetten van een Opleidings- of ontwikkelingsplan
  Waarin de onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt gemaakt.
 2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
  Deze dienen ten behoeve van werkenden in de onderneming te zijn.
 3. Het Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode
  Waarbij werkenden in de onderneming worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 4. Het bieden van praktijkleerplaatsen
  Welke ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf worden aangeboden.

Indieningstermijn

Naar verwachting zal hij in 2021 2 keer opengesteld worden (maart en september).

Geen uitvoerder of HR adviseur?

Voor het uitvoeren van het project wordt meestal gebruik gemaakt van een HR adviseur (of bureau). We kennen een aantal goede bureau’s en als u dat wenst kunnen we u daarmee in contact brengen.

Contact over deze subsidie

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?