SDE++ Subsidie

Gaat u een installatie bouwen waardoor minder CO2 vrijkomt dan bij de standaard toegepaste systemen voor elektriciteit-, warmte- en gasproductie? Of wilt u een installatie realiseren om CO2 af te vangen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, de SDE++.

Specifieke technieken

De volgende toegepaste technieken zijn subsidiabel:

  1. Electrische boilers
  2. Warmtepompen voor de industrie
  3. Acquathermie
  4. CO2 afvang en -opslag
  5. Waterstof

Vergoeding SDE+ subsidie

De subsidie die u ontvangt  is een maximumbedrag. De uiteindelijke hoogte wordt per jaar berekend op basis van de hoeveelheid subsidiabele hernieuwbare energie die u produceert en het vastgestelde correctiebedrag.

Kijk hier voor de heldere voorlichtingsfilm van het RVO. Wilt u gebruik maken van de SDE++ of wilt u er meer over weten. Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

Contact over deze subsidie

Innovators SDE++ Subsidie:

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?