SBIR Subsidie

SBIR Subsidie: Small Business Innovation Research

SBIR daagt ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. SBIR gebruikt de creativiteit van ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen. De regeling is in feite een competitie, waarbij de ondernemingen met de beste offertes een opdracht krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen. Met enige regelmaat worden nieuwe oproepen geplaatst voor verschillende thema’s.

Voorbeelden van SBIR’s uit het verleden zijn:

  • Actieve ouderen in Nederland
  • Flexibel gebruik van duurzame gassen
  • Functionele barrière
  • Koppelen van informatie voor meer veiligheid
  • Minder geluid langs de provinciale weg
  • Satellietdiensten voor de energiesector
  • Satellietdiensten voor sector Agro en Voedselzekerheid
  • Satellietdiensten voor stedelijke ontwikkeling in Delta’s

Fasen haalbaarheidsonderzoek SBIR

Fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie bedraagt veelal maximaal € 40.000. Ondernemers kunnen dus voor dit bedrag een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren en de kosten daarvan in rekening brengen bij de overheid;

Fase 2: ontwikkeling van de innovatie volgt op fase 1. De beste ideeën uit fase 1 kunnen worden uitgewerkt tot bijvoorbeeld een functioneel prototype. De kosten van deze fase die veelal tussen de € 200.000 en € 300.000 liggen worden volledig door de overheid betaald.

Door MRK ONE ingediende SBIR-projecten worden uitzonderlijk vaak positief beoordeeld. Zo hebben wij succesvolle aanvragen ingediend op het gebied van cybersecurity, tegengaan van voedselverspilling,  vergroten van biodiversiteit etc.

Contact over deze subsidie

Innovators SBIR Subsidie:

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?