React-EU ontwikkelingsprojecten Gelderland en Overijssel

De provincies Gelderland en Overijssel willen fors investeren in het herstel van de regionale economie door de volgende activiteiten te ondersteunen

  1. innovatieve ontwikkelingsprojecten op het gebied van digitalisering en verduurzaming. Voorwaarde is dat het project al wat verder is in zijn ‘technische’ ontwikkelingen en er al voorgesorteerd wordt op een marktintroductie.
  2. investeringen in vernieuwende technologieën gericht op milieubeschermende- of energie-efficiëntiemaatregelen. Het moet hierbij wel gaan om vernieuwende technologie en niet over standaard (vervangings)investeringen. Gedacht kan worden aan slimme (distributie)systemen, de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen, slimme energieopslag, Het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen of het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
  3. investeringen in gedeelde faciliteiten met als doel mkb-ondernemingen de mogelijkheid te geven om nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen, door te ontwikkelen en op te schalen. Het mag niet gaan om investeringen in onroerend goed.

Wie kan aanvragen?

Ad. 1 en 3. Samenwerkingsverbanden waar (ook) MKBers deel van uit maken met (een) locatie in de provincie Gelderland en/of Overijssel

Ad 2. Individuele ondernemingen gevestigd in de provincie Gelderland en/of Overijssel.

Subsidiebedragen

Voor de projecten kan een subsidie van tussen de € 600.000 en € 5.000.000 verkregen worden.

Wanneer aanvragen?

Deze subsidie kan van 15 december 2021 tot 15 februari 2022 aangevraagd worden. We raden met klem aan om het project al voor deze datum voor te leggen aan de provincie om hem te toetsen en om de ‘gunningskans’ te verbeteren.

Lees meer

Contact over deze subsidie

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?