MKB!dee subsidie | Scholing en ontwikkeling werkenden

Doel van de subsidie

De knelpunten oplossen die Mkb’ers belemmeren om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidige of toekomstig werkenden.

Bijdrage

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt € 200.000.

Voor wie?

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband mkb-ondernemer is.

 

Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor een project dat tot doel heeft belemmeringen op te lossen die het MKB weerhoud om te investeren in:

  • instroom personeel in technische sectoren;
  • menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

 Indieningstermijn

De subsidie kan aangevraagd worden van 15 april 2019 tot en met 27 augustus 2019.

Contact over deze subsidie

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?