MKB!dee subsidie | 100% subsidie voor de verbetering van je leercultuur

Doel van de subsidie

De knelpunten oplossen die Mkb’ers belemmeren om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidige of toekomstig werkenden.

Bijdrage

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt € 200.000.

Voor wie?

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband mkb-ondernemer is.

Subsidiabele activiteiten

Een projectaanvraag richt zich op één van de volgende investeringen:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie;
  • Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

 Indiening en beoordeling

De subsidie kan aangevraagd worden van 20 oktober 2020 tot en met 15 december 2020.

De aanvragen worden gerangschikt op kwaliteit en toegevoegde waarde. Wij hebben veel ervaring op het gebied van leren en ontwikkelen subsidies en helpen u graag met het maken van een kansrijke aanvraag.

Contact over deze subsidie

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?