Mdieu regeling activiteitenplan 2023 voor sectoren

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) is een meerjarige zeer forse subsidieregeling waarmee het kabinet wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen gezond en fit werkend hun pensioen kunnen bereiken.

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

Lees hier meer over deze subsidieregeling zelf.

De regeling op hoofdlijnen

Doel van de regeling

Het ondersteunen van sectorale maatwerkafspraken op het gebied van:

 1. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
 2. het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
 3. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
 4. het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan;
 5. het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

Voor wie?

 1. Voor werkgeversorganisaties
 2. Voor werknemersorganisaties
 3. Voor O&O fondsen

Voor welke activiteit?

Subsidie voor de uitvoering van een sectoraal project waarmee het doel wordt gediend dat in een sectoranalyse is beschreven. De projecttermijn is maximaal 24 maanden.

Wat is de subsidiebijdrage?

50% van de volgende subsidiabele kosten:

 1. Externe- en interne kosten i.v.m. ontwikkelen en toepassen van sectorale instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee;
  1. activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
  2. opzetten van infrastructuur om structureel duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
  3. een communicatie- of voorlichtingsactiviteit; een kortdurende training van of workshops voor groepen;
  4. monitoring en evaluatie
 2. De kosten van een controle verklaring
 3. Toeslagen op de kosten (ad 19 f)

25% van de kosten van kosten van maandelijkse uitkeringen voor eerder uittreden

Het gevraagde subsidiebedrag is minimaal € 75.000

Wanneer aanvragen

 • 9 januari tot en met 31 maart 2023
 • 1 september tot en met 30 november

 

Contact over deze subsidie

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?