ESF+ actieve inclusie 2022

Kernthema’s van het ESF+ zijn gelijke kansen, gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, activeringsmaatregelen voor werkzoekenden (met name jongeren), rechtvaardige en hoogwaardige arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming en inclusie. ESF+.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

 • verbeteren van de toegang tot werk en activeringsmaatregelen voor werkzoekenden, met name jongeren;
 • modernisering van de arbeidsmarktinstellingen en -diensten met het oog op een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;
 • bevorderen van gelijke arbeidsvoorwaarden en evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de arbeidsmarkt;
 • bevorderen van de aanpassing van werknemers en bedrijven aan veranderingen en een gezonde werkomgeving met aandacht voor gezondheidsrisico’s;
 • verbeteren van onderwijs- en opleidingsstelsels door ze bijvoorbeeld inclusiever en doeltreffender maken en de kwaliteit ervan te verhogen;
 • stimuleren van gelijke toegang tot onderwijs en opleiding en kwalitatieve en inclusieve voorzieningen hiervoor voltooien (vooral voor kansarme groepen);
 • bevorderen van een leven lang leren;
 • bevorderen van actieve inclusie en verbeteren van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, met name voor kansarme groepen;
 • bevorderen van de integratie van onderdanen van derde landen (migranten), gemarginaliseerde gemeenschappen en mensen die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting;
 • verbeteren van gelijke en tijdige toegang tot diensten zoals huisvesting en zorg en het moderniseren van stelsels voor sociale bescherming;
 • bestrijden van armoede door voedselhulp of materiële basishulp aan de meest behoeftige personen, onder meer kinderen.

Voor wie is de subsidie?

Bedrijven (incl. MKB), Non-profit, Overheden, Particulieren

Subsidiebedrag/percentage

Afhankelijk van de activiteiten is het subsidiepercentage 50% tot 95%.

Lees meer

Contact over deze subsidie

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?