ELENA subsidie

ELENA Subsidie

ELENA (European Local Energy Assistance) is een subsidie waarmee regionale en lokale overheden een projectplan kunnen uitwerken en uitvoeren voor een grote investering (boven de 50 miljoen euro) op het gebied van klimaat en duurzame energie. Kosten voor uitwerking en uitvoering worden voor 90% vergoed. Hiermee worden lagere overheden ondersteund in hun aandeel in het behalen van de Europese ’20-20-20 doelstellingen’ (20% minder CO2-uitstoot, 20% minder energieverbruik en 20% van totale energieverbruik moet voortkomen uit hernieuwbare bronnen).

Contact over deze subsidie

Innovators ELENA subsidie:

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?