De HR/-Payroll subsidie (scan)

De HR/-Payroll subsidie(scan)

Voorkomt dat je geld op de plank laat liggen

Om de afstand tot de arbeidsmarkt voor bepaalde groepen medewerkers te verkleinen en de kosten van arbeid te verlagen zet de overheid subsidies in. Dat betekent dat werkgevers financieel geprikkeld worden om mensen uit specifieke doelgroepen aan het werk te helpen en/of te houden.

De praktijk is echter dat 57% (meting 2017) van de gereserveerde gelden niet geclaimd wordt en op de plank blijft liggen.

Voorkom gemiste subsidiekansen

De complexiteit en veelheid van regelingen (85+) zorgt er voor dat organisaties subsidies missen. MRK ONE helpt om dat te voorkomen. Met de HR/ -Payroll subsidiescan doorzoeken wij met terugwerkende kracht (tot 2014) uw personeelsbestand. Natuurlijk werken we daarbij AVG proof. Vervolgens worden gevonden en dus eerder gemiste kansen, alsnog verzilverd. Op deze manier weet u zeker dat u geen subsidiekansen mist.

In drie verschillende categorieën zoeken wij voor uw organisatie over de jaren 2014 t/m heden naar subsidiekansen. Het voordeel hiervan is dat wij voor u met terugwerkende kracht HR/-Payroll voordelen benutten.

 1. Verzuim & arbeidsongeschiktheid
 2. Loonkosten
 3. Loonadministratie

Welke subsidies

 • Premiekorting oudere werknemer,
 • Premiekorting jongere werknemer,
 • Premievrijstelling oudere,
 • Loonkostenvoordelen (LKV),
 • Loonkostensubsidies,
 • No Risk Polis,
 • Beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskast (Whk),
 • En nog heel meer regelingen.

 Voor wie is de scan

De scan is interessant voor alle werkgevers ongeachte de grootte en branche.

Wat is de hoogte van de subsidies

De subsidies lopen op vanaf € 2.500 tot en met € 21.000 per werknemer.

Meer weten

Wilt u meer weten over de scan en wat MRK ONE voor u kan betekenen. Neem dan contact op met ons via info@mrk-one.nl of 024-3021000.

Contact over deze subsidie

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?