CEF Transport Subsidie

De Europese Commissie stimuleert projecten die het hoofdnetwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbeteren. Dat doet zij met subsidies en nieuwe financieringsinstrumenten vanuit het infrastructuurfonds Connecting Europe Facility for Transport. In algemene zin gaat het om:

  • het overbruggen van ontbrekende schakels, het elimineren van knelpunten, het beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten van de lidstaten en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten;
  • verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen en het overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot;
  • optimaliseren van de integratie en onderlinge verbondenheid van transportmodules en het vergroten van de interoperabiliteit van transportdiensten.

Vergoeding CEF transport subsidie

Projecten kunnen studies zijn of studies met pilotactiviteiten ter voorbereiding op grootschalige implementatie of uitvoeringsprojecten. Het subsidiepercentage voor studies en studies met pilotactiviteiten bedraagt 50%. Voor uitvoeringsprojecten kan het subsidiepercentage variëren van 10% tot 40% voor grensoverschrijdende spoor- en binnenvaartprojecten en 50% voor de implementatie van telematicatoepassingen.

CEF transport subsidie aanvragen? Neem contact op of bel naar 024-302 1000

Contact over deze subsidie

Innovators CEF Transport Subsidie:

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?