AAL subsidie

Active & Assisted Living

Doel van Active & Assisted Living (AAL) is om, met behulp van ICT/technologie, oplossingen te ontwikkelen die ouderen helpen hun aspiraties te realiseren en hun autonomie te behouden, ook als ze last krijgen van lichamelijke/geestelijke beperkingen. Het combineren van ICT/technologie met sociale innovatie kan nieuwe (organisatie)vormen van dienstverlening aan ouderen, hun sociale netwerk en (in)formele zorgverleners opleveren. AAL wil ook de houdbaarheid van de sociale/zorgsector bevorderen en de economische en industriële positie van Europese bedrijven versterken. Hierbij speelt businessinnovatie een belangrijke rol.

Kenmerkend voor AAL-projecten:

  • betrokkenheid gebruikers(organisaties) als vertrekpunt voor ontwikkeling van AAL-oplossingen
  • samenwerking met bedrijfsleven (met name  MKB’s); binnen 2 tot 3 jaar na een project komen producten en diensten op de markt
  • internationale samenstelling: consortiumpartners uit minimaal drie landen
  • multidisciplinair karakter: gebruikersorganisaties, ICT/technologie bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Contact over deze subsidie

Innovators AAL subsidie:

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?