Subsidie overzicht

Subsidies van A-Z

Hieronder zie je een overzicht van alle beschikbare subsidies. Onze subsidiespecialisten helpen je graag om al je subsidiekansen te inventariseren. Wij nemen je al het werk uit handen, van de aanvraag van je subsidie tot eindrapportage.

Neem contact op

 

AAL subsidie

Doel van de AAL subsidie (Active & Assisted Living) is om,  met behulp van ICT/technologie, oplossingen te ontwikkelen die ouderen helpen hun aspiraties te realiseren en hun autonomie te behouden, ook als ze last krijgen van lichamelijke/geestelijke beperkingen. Lees meer >>

CEF Transport subsidie

De Europese Commissie stimuleert projecten die het hoofdnetwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbeteren. Dat doet zij met subsidies en nieuwe financieringsinstrumenten vanuit het infrastructuurfonds Connecting Europe Facility for Transport. Ook wel het CEF Transport subsidie genoemd. Lees meer >>

EFRO subsidie

De EFRO subsidie – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling – splitst zich op in vier Nederlandse regio’s die ieder een eigen subsidiebudget en instrumentarium kennen en werken aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten. Lees meer >>

EIA subsidie

De EIA subsidie – Energie-investeringsaftrek subsidie – is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren. Lees meer >>

ELENA subsidie

ELENA subsidie (European Local Energy Assistance) is een subsidie waarmee regionale en lokale overheden een projectplan kunnen uitwerken en uitvoeren voor een grote investering (boven de 50 miljoen euro) op het gebied van klimaat en duurzame energie. Lees meer >>

Erasmus+ subsidie

De Erasmus+ subsidie is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren. Lees meer >>

ESF Actieve Inclusie Subsidie

Het Europees Sociaal heeft binnen het thema Actieve Inclusie de subsidie ESF Actieve Inclusie Subsidie beschikbaar voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer >>

ESF Duurzame Inzetbaarheid Subsidie

Het doel van de ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidie is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Lees meer >>

Eurostars subsidie

Eurostars subsidie helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien. Lees meer >>

FTI Subsidie

Fast Track to Innovation. Doel van deze Europese FTI subsidie is om innovatieve ontwikkelingen naar de markt te versnellen: een product , proces of dienst moet al dusdanig ver ontwikkeld zijn dat binnen 36 maanden vanaf de start van het project marktintroductie kan plaatsvinden. Lees meer >>

Horizon 2020 Health subsidie

Een belangrijke uitdaging binnen het Europese Health-programma is het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van Europese burgers door te anticiperen op demografische veranderingen zoals vergrijzing. Hiervoor is de Horizon 2020 Health subsidie beschikbaar. Lees meer >>

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van knelpunten in de zorg door projecten te steunen die de zorg beter, eenvoudiger en slimmer maken. Het fonds benoemd (half)jaarlijkse thema’s. Lees meer >>

Innovatiebox

De Nederlandse Rijksoverheid wil ondernemers belonen die succes hebben met hun innovaties. De innovatiebox zorgt ervoor dat winst die voortkomt uit eigen innovatie tegen een lager winstbelastingtarief wordt belast. Over het gedeelte van de winst dat direct te relateren is aan innovatieve projecten draagt de onderneming geen 20-25% vennootschapsbelasting af, maar slechts 5%. Lees meer >>

Innovatiekrediet

U hebt een innovatief idee op technisch of klinisch gebied, maar u beschikt niet over voldoende financiële slagkracht? Met het innovatiekrediet financiert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Het krediet is risicodragend en hoeft alleen te worden terugbetaald als de ontwikkeling slaagt. Lees meer >>

INTERREG Subsidie

Het doel van de Interreg subsidie is het bevorderen van interregionale samenwerking door middel van het opstellen van best practices of door ervaringsuitwisseling tussen de best scorende regio’s en de ontwikkelende regio’s om zo de regionale ontwikkeling te versterken. Lees meer >>

LIFE Subsidie

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE subsidies in Nederland. Lees meer >>

MIA Subsidie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met de MIA regeling milieuvriendelijke investeringen. Met de MIA subsidie kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Lees meer >>

MIT Subsidie

De mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT subsidie) ondersteunt mkb-ondernemingen bij het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten. Alle stadia van een innovatietraject kunnen worden gesubsidieerd; van kennisverwerving, extern advies en haalbaarheidsstudies tot samenwerking in de uitvoering. Lees meer >>

Praktijkleren Subsidieregeling

Met de Praktijkleren Subsidieregeling stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Lees meer >>

RAAK Subsidie

Een RAAK subsidie ondersteunt kennisnetwerken door het financieren van onderzoeksprojecten. De innovatievragen uit het regionale werkveld vormen altijd de aanleiding van een RAAK-project. Lees meer >>

SBIR Subsidie

SBIR (Small Business Innovation Research) daagt ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen door middel van een SBIR subsidie. SBIR gebruikt de creativiteit van ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen. Lees meer >>

SDE Subsidie

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie). Lees meer >>

SIDN Subsidie

SIDN fonds is een nieuw fonds dat staat voor een sterk internet voor iedereen. Het fonds investeert door middel van SIDN subsidies in grensverleggende projecten die het internet versterken of internet op een vernieuwende manier inzetten. Lees meer >>

SME Subsidie

Het mkb-instrument is gericht op alle soorten innovatieve mkb’ers en alle categorieën van innovatie. Bij de steunverlening wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal zaken. Lees meer >>

Sportinnovatie Subsidie

Het maatschappelijke en economische rendement van kennis en innovatie in de sport moet omhoog: dat is de ambitie. In het programma Sportinnovator zijn enkele samenhangende programmalijnen ingezet om dat te realiseren door middel van sportinnovatie subsidies. Lees meer >>

WBSO Subsidie

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO subsidie. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-projecten. Lees meer >>

ZonMW Subsidie

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Lees meer >>

Loonsubsidies

Personeel vormt vaak een grote kostenpost. Personeelslasten zijn te verlichten door het aanvragen van loonsubsidies en andere belastingvoordelen voor het aannemen van nieuw personeel. Lees meer >>

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?