Milieu & Energie subsidie

Milieu & Energie subsidie

Door te investeren in milieuvriendelijke innovaties heb je wellicht recht op een milieu en energie subsidie. Er zijn meerdere subsidies voor milieu en energie innovaties:

  • MIT subsidie
  • EIA subsidie
  • EFRO subsidie
  • SDE subsidie
  • ELENA subsidie

Milieu en energie innovatie ontwikkelingen

Energie en groene grondstoffen vormen aanleiding en bron voor nieuwe werkgelegenheid en innovatie; omgekeerd draagt innovatie vanuit deze sector uit deze regio bij aan de transitie naar een circulaire (koolstofarme) economie.

Ontwikkelingen rond biobased economy zijn bijvoorbeeld hoogwaardige toepassing van biomassa, hoogwaardige groengasproductie door slibvergisting m.b.v. thermische drukhydrolyse, biowaterstofproductie uit bermgras en keukenafval, bioraffinageconcepten zoals winning van suikers uit drankkartons, benutting van reststromen uit de landbouw voor plaatmateriaal en ontwikkeling van biobased materialen en groene chemie bij bioplastics aansprekende voorbeelden.

Wil je weten of jij recht hebt op een subsidie omtrent jouw innovaties?

MRK ONE zorgt niet alleen voor jouw subsidieaanvraag, maar denkt, als jij dat wil, ook graag mee. Dit houdt in dat we samen de richting bepalen en vaststellen in een praktisch innovatieplan of verbeterplan. Met de Milieu & Energie subsidies kun jij dit plan realiseren. Ook kun je gebruik maken van onze (ICT) kennis en vaardigheden om (nieuwe) werkprocessen vorm te geven.

Innovators Milieu & Energie subsidie:

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?