Subsidie Transport & Logistiek

Subsidie Transport & Logistiek

Nederland heeft de ambitie in 2020 een internationale toppositie te hebben in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. Speerpunten in deze ambitie zijn onder meer:

  • Creëren van een open ICT platform en het Single Window Handel & Transport (SWH&T) op elkaar laten aansluiten waarop door publieke en private spelers data gedeeld worden met behoud van controle (integriteit en privacy) door de eigenaar;
  • Stimuleren van Synchromodaal Transport dat een grote bijdrage levert aan duurzaamheid, door de betere benutting van infrastructuur (alle modaliteiten), materieel en transportmiddelen. Uitgangspunt is dat verladers op basis van a-modale prestatiecriteria worden bediend en het op ieder tijdstip mogelijk is om flexibel te switchen tussen de verschillende modaliteiten.

Innovators Subsidie Transport & Logistiek:

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?