Subsidies Transport en Logistiek

Subsidies Transport en Logistiek

Nederland heeft de ambitie om een internationale toppositie te hebben in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. Speerpunten in deze ambitie zijn onder meer:

  • Creëren van een open ICT platform en het Single Window Handel & Transport (SWH&T) op elkaar laten aansluiten waarop door publieke en private spelers data gedeeld worden met behoud van controle (integriteit en privacy) door de eigenaar;
  • Stimuleren van Synchromodaal Transport dat een grote bijdrage levert aan duurzaamheid, door de betere benutting van infrastructuur (alle modaliteiten), materieel en transportmiddelen. Uitgangspunt is dat verladers op basis van a-modale prestatiecriteria worden bediend en het op ieder tijdstip mogelijk is om flexibel te switchen tussen de verschillende modaliteiten.

De volgende (algemene) subsidies zijn nu en in de nabije toekomst beschikbaar.

Wilt u een compleet beeld van alle beschikbare subsidieregelingen (EU+NL)? Laat ons dan een subsidiescan uitvoeren.

Innovators Subsidies Transport en Logistiek:

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?