Life science & Health subsidies

Life science & Health subsidies

De markt voor life sciences groeit door de vergrijzing, de toename van sommige ziekten en medische innovaties. Deze innovaties zijn te danken aan doorbraken in genomicsonderzoek, stamcelonderzoek en ander biologisch onderzoek.

Nederland hoort op onderzoekgebied bij de internationale top. Maar er is winst te behalen als bedrijven er in slagen om deze kennis vaker om te zetten in nieuwe medicijnen of technologieën. Omdat de sector life sciences nu al een sterke positie heeft en mogelijkheden om nog verder te groeien, is de sector door het kabinet aangewezen als topsector. Dit houdt in dat de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht in de sector investeert.

Life Science and Health is voor MRK ONE een zeer belangrijke sector. Ons uitgebreide netwerk van bedrijven, organisaties en kennisinstellingen in het ‘medische’ veld gecombineerd vakinhoudelijke kennis maakt dat we met veel succes innovatieprojecten vertalen in succesvolle subsidieaanvragen. MRK ONE werkt voor o.a.:

  1. farmacie
  2. biotechnologie
  3. medical devices
  4. cro’s
  5. zorgdienstverlening & ict
  6. (jeugd)ggz en maatschappelijk werk

Innovators Life science & Health subsidies:

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?