Leren, ontwikkelen, stimuleren en faciliteren

Breid jouw dienstverlening uit met subsidieadvies

Kundige medewerkers die qua kennis en kunde optimale toegevoegde waarde kunnen leveren aan de klant. Dit vraagt een interne leercultuur die ervoor zorgt dat de mensen zich een leven lang willen ontwikkelen. Wat nodig is omdat er geen vak meer is waar vakmanschap stilstaat. Het niet eenvoudig om een goede leercultuur te creëren die helpt om de organisatie doelen, nu en op de langere termijn, te ondersteunen. Hoe organiseer je een juiste leercultuur. En hoe zorg je ervoor dat je voldoende rendement haalt uit de investeringen?

Leer- en ontwikkeladvies

Leren en ontwikkelen is maatwerk. Namelijk afhankelijk van organisatie- én persoonlijke doelstellingen. Zonder organisatie doelstellingen is er geen richting en is de kans klein dat het leren en ontwikkelen rendement oplevert voor de organisatie. Zonder ruimte voor de persoonlijke doelstellingen van de medewerkers verlies je zijn/haar aandacht en motivatie. Met ons partnernetwerk zorgen wij ervoor dat we een toekomstbesteding leer- en ontwikkelplan maken dat we vervolgens door vertalen naar persoonlijke leer en ontwikkelplan voor de medewerkers. Op deze wijze zorgen we op een praktische wijze voor leerrendement en motivatie.

Leren, ontwikkelen en scholing

Net als voor de duurzame inzetbaarheid geldt dat de overheid (ministeries, provincies en gemeentes) veel aandacht heeft voor een leven lang ontwikkelen. De overheid wil organisaties helpen om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren (een leven lang leren) om zo als medewerker, organisatie en uiteindelijk als samenleving relevant en concurrentieel te blijven in een zich sterk ontwikkelende omgeving. Dit uit zich in verschillende activiteiten die via subsidies ondersteund worden zoals:

  • Ondernemers helpen om een HR structuurop te zetten die leren en ontwikkelen intern faciliteert;
  • Het stimuleren van het verkrijgen van de zogenaamde 21th centuryskills (denk onder andere aan digitalisering, flexibilisering en verduurzaming);
  • Het stimuleren van de transitie van medewerkers van krimp- naar groeisectoren
  • Blokkades en belemmeringen opheffen die ervoor zorgen dat medewerkers en werkgevers niet (voldoende) investeren in leren en ontwikkelen;
  • Projecten initiëren die ervoor zorgen dat de scholingsbehoefte en het scholingsaanbod beter op elkaar worden afgestemd.

Van plan naar subsidie

Als organisatie voer je activiteiten en waarschijnlijk ook projecten uit. Het zoeken, aanvragen en begeleiden van subsidies valt daar hoogstwaarschijnlijk niet onder waardoor vaak veel kansen worden gemist. Dat is ook logisch omdat:

  • Het aanbod van subsidies groot maar niet helder is waardoor het lastig is om de juiste subsidie bij je project te vinden;
  • De spelregels, waaronder de administratievereisten, vaak complex zijn waardoor er snel fouten gemaakt worden in de projectuitvoering met als gevolg dat de subsidieverstrekker mogelijk niet uitkeert.

Samen zorgen we ervoor dat de juiste subsidie(s) worden aangevraagd en verkregen waarna we er vervolgens voor zorgen dat het project volgens de subsidieregels (compliant) wordt uitgevoerd.

Paar eenvoudige stappen:

We zorgen dat we weten waar je mee bezig bent of gaat. We hebben regelmatig persoonlijk contact om te informeren naar de ideeën, plannen en projecten zodat we tijdig de passende regelingen kunnen selecteren en presenteren. Voor een kansrijke subsidieaanvraag zijn twee zaken van belang:

  1. Tijdigheid: regelingen staan vaak maar kort open of hebben een maximaal bedrag waardoor het potje snel leeg is. Dat betekent dat de aanvraag er tijdig moet zijn wat per definitie botst met jouw planning. Wij sorteren zo vroeg mogelijk voor zodat we beide planningen in overeenstemming brengen;
  2. Kwaliteit: de aanvraag moet passen bij jouw project maar ook bij de eisen die de subsidieverstrekker er aan stelt. Wij kennen jouw project en de eisen en zorgen dat deze in overeenstemming zijn. Zo maken we een kwalitatieve en kansrijke aanvraag.