Innovatiekosten verlagen met subsidies

Breid jouw dienstverlening uit met subsidieadvies

De overheid helpt je je innovatiekosten te verlagen met innovatiesubsidies. Nederland en de EU willen vooroplopen op technisch gebied en organisaties worden met subsidies gestimuleerd om daaraan bij te dragen. Het is voor niet specialisten erg lastig om je weg te vinden in het Europese en Nederlands subsidie-oerwoud.  Dat is ook niet gek omdat:

  • Het aanbod van subsidies groot maar niet helder is waardoor het lastig is om de juiste subsidie bij je project te vinden;
  • De spelregels, waaronder de administratievereisten, vaak complex zijn waardoor er snel fouten gemaakt worden in de projectuitvoering met als gevolg dat de subsidieverstrekker mogelijk niet uitkeert.

MRK ONE vindt de juiste subsidie

Wij vinden de juiste subsidie(s) bij jouw project en zorgt voor een kansrijke aanvraag. Vervolgens zorgen we ervoor dat het project volgens de subsidieregels (compliant) wordt uitgevoerd zodat je geen gedoe achteraf hebt.

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende, steeds repeterende, stappen:

We zorgen dat we weten waar je mee bezig bent of gaat. We hebben regelmatig persoonlijk contact om te informeren naar de ideeën, plannen en projecten zodat we tijdig de passende regelingen kunnen selecteren en presenteren.

 We zorgen voor een kansrijke aanvraag

Voor een kansrijke subsidieaanvraag zijn twee zaken van belang:

  1. Tijdigheid: regelingen staan vaak maar kort open en/of hebben een maximaal bedrag waardoor het potje snel leeg is. Dat betekent dat de aanvraag er tijdig moet zijn wat per definitie botst met jouw planning. Wij sorteren zo vroeg mogelijk voor zodat we beide planningen in overeenstemming brengen;
  2. Kwaliteit: de aanvraag moet passen bij jouw project maar ook bij de eisen die de subsidieverstrekker er aan stelt. Wij kennen jouw project en de eisen en zorgen dat deze in overeenstemming zijn. Zo maken we een kwalitatieve en kansrijke aanvraag.

We begeleiden van A tot Z

Na de toekenning van de aanvraag begint het project of wordt de investering gedaan. Je vaste adviseur zorgt ervoor dat je weet welke regels je moet volgen en monitort dat. Zo zorgen we ervoor dat de uitvoering compliant is met de geldende regels.

Als het nodig is kunnen we ook de rol van projectmanager opnemen. Dan zorgen we er ook voor dat het project professioneel uitgevoerd wordt.