Verduurzamen van je productielocatie in de provincie Gelderland

21 augustus 2020

Doel van de subsidie

De subsidie is bedoeld om je productielocatie te verduurzamen.
Dit kan gebeuren op 3 verschillende manieren, namelijk:

  • SLIM (door bijvoorbeeld digitalisering en effectief en efficiënt gebruik van grondstoffen),
  • SCHOON (zoals door hergebruik van grondstoffen of milieuvriendelijkere grondstoffen) en,
  • EMISSIEARM (door vermindering emissie stikstofverbindingen).

Subsidiebijdrage
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000.

Voor wie?
In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemers gevestigd (locatie) in de provincie Gelderland.

Voor welke activiteiten
U kunt gebruik maken van deze subsidie als:

  • de productie plaatsvindt binnen de 4 circulaire tegels (agrofood, bouw, consumenten en maakindustrie)
  • de verduurzaming op een slimme wijze plaatsvindt;
  • de verduurzaming op een schone wijze plaatsvindt;
  • de verduurzaming op een emissiearme wijze plaatsvindt;
  • gebruikte technieken en opgedane kennis breed worden gedeeld met MKB-ondernemingen.

Indieningstermijn
De subsidie kan aangevraagd worden tot 30 september 17.00 2020. 

Liever persoonlijk contact?