Verduurzaam, innoveer en blijf een aantrekkelijke werkgever met subsidies!

20 juli 2022

Verduurzaam, innoveer en blijf een aantrekkelijke werkgever met subsidies!

Je wilt verduurzamen en vernieuwen. Bouwen aan je werkgeverschap en toekomstgericht bezig zijn. Tegelijkertijd eist de waan van de dag al je aandacht op. Herkenbaar? MRK ONE helpt je om jouw ambities en innovaties sneller te realiseren. Met minder kosten en minder gedoe. Want wij begrijpen als geen ander dat de winkel gewoon open moet blijven.

Innovatiemanagement en subsidieadvies beschikbaar maken voor het MKB. Dat was onze doelstelling toen we MRK ONE in 2016 begonnen. Nu zijn we zes jaar verder en helpen we bedrijven en belangenorganisaties om hun innovaties waar te maken.

Subsidies voor jouw ambities

Het bedrijfsleven in onze regio innoveert en verduurzaamt in sneltreinvaart. Of je daaraan meedoet, is niet langer een vraag. Het is een voorwaarde om relevant te blijven en te blijven bestaan. Dat zien de Europese, Nederlandse en regionale overheden ook. Daarom stellen zij diverse regelingen beschikbaar die je helpen om je ambities helder te krijgen én te realiseren. Wij zien dat ondernemers zich daarbij vooral richten op de thema’s: modern werkgeverschap, technische innovaties en verduurzaming.

1           Modern werkgeverschap
Je wilt een aantrekkelijke werkplek zijn met productieve mensen. Duurzame inzetbaarheid verbeteren, ‘een leven lang ontwikkelen’ mogelijk maken en werken aan inclusie. Niet alleen om je huidige mensen aan je te binden en productief te houden, maar ook om een aantrekkelijke werkgever te blijven voor toekomstige medewerkers. Er zijn en komen diverse subsidieregelingen beschikbaar waarmee je de kosten voor deze ambities kunt verlagen.

2         Technisch innoveren
Om relevant te blijven, wil je productinhoudelijk niet alleen bijblijven, maar ook vooroplopen. Een product leveren dat mee-ontwikkelt met ‘de stand van de techniek’ en de vraag van de markt. Dat vraagt om productverbetering en -innovatie. Subsidieregelingen helpen je om de kosten van technische innovatie te verlagen, (haalbaarheids)onderzoek te doen en samenwerkingen aan te gaan. Nationaal én internationaal.

3         Verduurzamen met beleid

Of je nu bekend wilt staan als ‘groene organisatie’, of omdat je simpelweg niet wilt achterblijven: verstandig verduurzamen vraagt om een goed doordacht plan. Een plan waarin de volgorde van de maatregelen, de timing van subsidieaanvragen en de implementatie naadloos op elkaar aansluiten. Zodat je je duurzaamheidsdoelen bereikt. Diverse landelijke en Europese subsidies helpen om de kosten van verduurzamingsmaatregelen en verduurzamingsinnovatie te verlagen.

“De noodzaak om zo snel mogelijk onafhankelijk te zijn van ‘het Russische gas’ maakt de toch al urgente verduurzamingsdoelstellingen nóg urgenter. Ik ga er dan ook vanuit dat de overheid snel reageert met forse verduurzamingssubsidies”. – Remco Klaassen

Kom jij ook in actie?

60% van alle ondernemers maakt geen of niet optimaal gebruik van de voor hen beschikbare subsidies. Ze kennen de weg niet of schrikken van de administratieve rompslomp die subsidies met zich meebrengen. MRK ONE zorgt ervoor dat je de regelingen die voor jou relevant zijn op het juiste moment aangeboden krijgt. En dat je er maximaal profijt van hebt, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de papierwinkel.

“Onze innovatiemanagers en subsidieadviseurs helpen je om jouw ambities en innovaties waar te maken.” – Remco Klaassen

Een subsidiescan in 10 eenvoudige vragen

Wil je weten welke subsidiekansen er zijn of op korte termijn aankomen? Vul dan onze subsidiescan in. Het kost je 5 minuten om te weten van welke subsidies je gebruik kunt maken en wat deze je opleveren. De scan geeft je een algemeen beeld van je subsidiekansen en stelt vast of het nuttig is om een aanvraag in te dienen. De scan is gratis en geheel vrijblijvend. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met jouw gegevens om.

Doe de subsidiescan.

 

Liever persoonlijk contact?