Subsidie Circulaire ketenprojecten 2021

2 november 2020

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Om samen met andere organisaties een circulair product of dienst te ontwerpen

Doel en inhoud van de subsidie

Wil je samen met andere ondernemers (uit het midden- en kleinbedrijf) een circulair product of dienst ontwerpen? Of je processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten dan kan de subsidie circulaire ketenprojecten je daarbij ondersteunen. Voor de regeling zelf klik hier.

Subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en dat zijn de eigen kosten en de kosten van inhuur van de externe procesbegeleider met een maximum van € 20.000 per MKB projectdeelnemer.  Niet MKB organisaties kunnen wel deelnemen in het project maar ontvangen geen subsidie.

Voor wie

Voor alle organisaties maar alleen MKB ondernemingen ontvangen subsidie.

Indieningstermijn

naar verwachting kan deze subsidie in maart/april 2021 aangevraagd worden. Omdat het in 2020 een zeer populaire regeling was raden we aan om tijdig met de voorbereiding te beginnen.

 

Liever persoonlijk contact?