Smart overbruggingsplan MKB

12 april 2021

De provincie Gelderland wil 100 MKB organisaties met 50 of minder werknemers helpen om te investeren in medewerkers met een 80% subsidie voor de volgende activiteiten:

·         Sociale innovatie: het aanpassen van de werkorganisatie en het benutten van vaardigheden gericht op de productiviteit en ontplooiing van medewerkers;

·         Medewerkersgerichte opleidingen: denk hierbij aan het benutten van competenties en de ontplooiing van talent door opleiding;

·         Anders en slimmer (digitaal) werken en leren: mogelijkheden creëren om anders te (samen)werken en/of leren, zodat vaardigheden worden benut en talenten worden ontplooid;

·         Resultaatgerichtheid: kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen met betrekking tot het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de organisatie en het benutten van competenties en de ontplooiing van de talenten van medewerkers;

·         Toekomstbestendigheid van uw onderneming.

Projecten moeten binnen 1 jaar na verstrekking van de subsidie afgerond worden.
Het idee achter de regeling is dat je zo sterker uit de Covid crisis kan komen.

Aanvraag termijn:
De subsidie kan vanaf 3 mei 2021 aangevraagd worden waarbij het first come first serve principe gehanteerd zal worden. Gezien het budget betekent dat dat op 3 mei zelf ingediend zal moeten worden anders is het budget op.

Liever persoonlijk contact?