SLIM regeling definitief

20 januari 2020

SLIM regeling voor leren en ontwikkelen in het MKB

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de nieuwe SLIM regeling gepubliceerd. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het MKB, maar ook voor het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie, te stimuleren

Doel van de subsidie

Het stimuleren van leren en ontwikkelen en het up-to-date houden (en brengen) van vaardigheden. Denk daarbij ook aan de zogenaamde 21th century skills.

Bijdrage

De volgende bijdragen gelden:

Aanvrager Subsidiepercentage Minimaal subsidiebedrag Maximaal subsidiebedrag Looptijd project
Klein MKB (50 wrkn, 10 mln omzet) 80% € 5000 € 24.999 1 jaar
Groot MKB (250 wrkn, +10 mln omzet) 60% € 5000 € 24.999 1 jaar
Grootbedrijf 60% € 5000 € 24.999 2 jaar
Samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties 60% € 5000 € 500.000 2 jaar

Subsidiabele activiteiten

De subsidie kan worden ingezet voor de volgende activiteiten:

 1. Het opzetten van een Opleidings- of ontwikkelingsplan
  Waarin de onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt gemaakt.
 2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
  Deze dienen ten behoeve van werkenden in de onderneming te zijn.
 3. Het Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode
  Waarbij werkenden in de onderneming worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 4. Het bieden van praktijkleerplaatsen
  Welke ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf worden aangeboden.

Indieningstermijn

De subsidie kan aangevraagd worden door:

MKB ondernemingen

maand maart 2020

maand september 2020

Grootbedrijf van 1 april – 30 juni 2020
Samenwerkingsverbanden  van 1 april – 30 juni 2020

 

Liever persoonlijk contact?