SLIM regeling (vooraankondiging)

18 november 2019

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de nieuwe SLIM regeling gepubliceerd. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het MKB, maar ook voor het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie, te stimuleren. Deze regeling lijkt de bekende ESF subsidies te gaan vervangen.

Doel van de subsidie

Het stimuleren van leren en ontwikkelen en het up-to-date houden (en brengen) van vaardigheden. Denk daarbij ook aan de zogenaamde 21th century skills.

Bijdrage

Waarschijnlijk gaat de regeling er als volgt uit zien qua subsidiebijdragen:

Aanvrager Subsidie % Min. subsidie Max. subsidie Looptijd

Klein MKB

(50 wrkn, 10mln omzet)

80% € 5000 € 24.999 1 jaar
MKB (250 wrkn 10 mln) 60% € 5000 € 24.999 1 jaar
Grootbedrijf 60% € 5000 € 24.999 2 jaar
Samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties 60% € 5000 € 500.000 2 jaar

 Subsidiabele activiteiten

  • Het openen en inrichten van een ‘bedrijfsschool’
  • Kennis en vaardigheden op niveau te brengen en te houden (21th century skills)
  • Het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen

Indieningstermijn

De subsidie kan aangevraagd worden:

MKB ondernemingen 2 maart – 31 maart 2020
Grootbedrijf 1 april – 30 juni 2020
Samenwerkingsverbanden 1 april – 30 juni 2020

Contact

Heb je interesse in deze regeling? Neem dan contact met Remco Klaassen (06 41231772) of r.klaassen@mrk-one.nl).

Liever persoonlijk contact?