Prinsjesdag 2022: veel nieuwe en verbeterde subsidieregelingen.

22 september 2022

Prinsjesdag 2022 levert veel en goed subsidienieuws voor organisaties die willen investeren in Technische innovatie, Mens en werk en Verduurzaming.

Teveel om op te noemen eigenlijk dus de boodschap is om je subsidieplan snel te updaten!
We zetten het nieuws kort, per subsidiedomein, op een rij omdat we je niet willen vermoeien met de details.

1. Technische Innovatiesubsidies blijven beschikbaar

 • De WBSO, de meest gebruikte subsidie voor technische innovaties blijft in 2023 ongewijzigd beschikbaar.

2. Verduurzamingssubsidies uitgebreid en verbeterd

 • De EIA- en MIA-budgetten om investeren in duurzame bedrijfsmiddelen gaan omhoog.
 • De SDE++ aangepast waardoor effectievere maatregelen beter beloond worden.
 • Het ISDE-budget voor duurzame energie gaat omhoog.
 • Nieuwe TSE, Mooi, DEI en HER openstellingen in 2023
  In 2023 zijn binnen de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE, ook TSE genoemd) nieuwe openstellingen voorzien van de regelingen MOOI, HER+ en DEI+.
 • VEKI geïntensiveerd
  De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII, ook VEKI genoemd) wordt in 2023 voortgezet en geïntensiveerd, gevoed met € 28 miljoen extra uit het Klimaatfonds.
 • Nieuwe subsidie voor groene waterstof en groene chemie. Het nationaal groeifonds-project groenvermogen.
  Het Nationaal Groeifonds-project Groenvermogen van de Nederlandse economie (GroenvermogenNL) investeert in een groen-waterstof-ecosysteem. Het doel van het project is om toepassingen van groene waterstof en groene chemie in onder andere de chemie, transport en zware industrie versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie.
 • Circulaire economie
  De subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten – onderdeel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) – wordt uitgebreid naar grotere ketendoorbraakprojecten. Daarnaast wordt in 2023 gestart met een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.

3. Mens en werk subsidies aangescherpt

 • STAP budget voor praktisch geschoolden beter toegankelijk gemaakt
 • Minder budget voor praktijkleren

Liever persoonlijk contact?