NOW 2.0 en NL leert door

24 juni 2020

NOW 2.0 NL leert door.

Bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies kunnen met de NOW een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies. In de NOW 2.0 komen hier nieuwe voorwaarden bij:

  • Er mag in over 2020 geen dividend worden uitgekeerd, geen bonussen en geen eigen aandelen inkopen (als je meer dan 125k NOW ontvangt)
  • Er is een inspanningsverplichting voor om- en bijscholing van werknemers
  • Als je meer dan 20 werknemers wil ontslaan dan heb je een akkoord van vakbond of andere personeelsvertegenwoordiging (OR).

Doel van de subsidie

Het behouden van werkgelegenheid en het aanpassen van de werknemers (en hun kennis en kunde) aan de nieuwe economische situatie.

Aanvragen

Vanaf 6 juli aan te vragen via het UWV.

Liever persoonlijk contact?