Nieuwe Gelderse regeling voor ondersteuning mkb en onderwijs

25 mei 2020

Nieuwe Gelderse regeling voor ondersteuning mkb en onderwijs na COVID-19 crisis.

Op basis van deze nieuwe regeling kan subsidie worden verstrekt voor voorbereiding en uitvoering van een zogenaamd SMART-aanvalsplan. Dit is een omschrijving van voorgenomen investeringen van de aanvrager op het gebied van sociale innovatie, medewerkersgerichte opleidingen, anders werken en leren, revitalisering van de omzet of vraaguitval en het tegengaan van negatieve effecten voor medewerkers.

Het subsidieplafond voor Sociale initiatieven COVID-19 is € 1,5 miljoen. Oftewel: wil je er gebruik van maken dan moet je er snel bij zijn. Hulp nodig: laat het weten… #subsidies #mkb #covid19

Liever persoonlijk contact?