MKB Idee subsidie bevordert investering in je personeel

23 april 2019

Deze succesvolle subsidie richt zich op het opheffen van belemmeringen. Namelijk de belemmeringen die MKB ondernemer weerhoudt te investeren in scholing en ontwikkeling van huidige of toekomstig werkenden. Denk bij belemmeringen bijvoorbeeld aan de weerstand die werknemers hebben om te veranderen of het nutteloos investeren in de opleiding van medewerkers die je snel weer verlaten.

Subsidie Bijdrage

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 124.999. Als je de regeling met meerdere partijen aanvraagt dan bedraagt de totale subsidie maximaal € 200.000.

Wie kan de subsidie aanvragen?

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband mkb-ondernemer is.

Welke projecten  komen in aanmerking voor de subsidie?

Ieder project of elke activiteit die tot doel heeft om belemmeringen op te lossen die je als MKB-er weerhoudt om te investeren in:

  • instroom personeel in technische sectoren;
  • menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Wanneer kan de subsidie aangevraagd worden?

De subsidie kan aangevraagd worden van 15 april 2019 tot en met 27 augustus 2019.

Heb je interesse in deze regeling? Neem dan contact op met Remco Klaassen via 06-41231772 of via r.klaassen@mrk-one.nl.

Liever persoonlijk contact?