MIT haalbaarheidsubsidie in april 2022 weer beschikbaar

16 februari 2022

Wil je als MKB bedrijf nieuwe innovaties onderzoeken of ontwikkelen dan kan je tot € 20.000 subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de economische en/of technische haalbaarheid.

Voor welke activiteiten kan je deze subsidie aanvragen?

Je mag met deze subsidie, als individuele mkb-ondernemer, een haalbaarheidsproject uitvoeren. Deze brengt de technische en/of economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Een haalbaarheidsproject kan bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Denk dan bijvoorbeeld aan :

  1. Experimentele ontwikkeling en Onderzoek
  2. Inventarisatie van beschikbare technologie of octrooionderzoek
  3. Inventarisatie van potentiele samenwerkingspartners
  4. Marktverkenning
  5. Concurrentieanalyse

Wie kan de subsidie aanvragen?

De regeling is bedoeld voor Mkb’ers die actief zijn in de volgende sectoren: AgriFood, Chemie, Creatieve Industrie, Energy (en Biobased), High Tech Systemen & Materialen (en ICT), Life Sciences & Health (LSH), Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Water.

Subsidie

MIT haalbaarheid: de subsidie bedraagt 40% van de kosten met een maximum van € 20.000

Indieningstermijn

Op 12 april 2022 kunnen de aanvragen worden ingediend.

 

Liever persoonlijk contact?