MIT haalbaarheidsubsidie in april weer beschikbaar

1 februari 2021

Wil je als MKB bedrijf nieuwe innovaties onderzoeken of ontwikkelen dan kan je tot € 20.000 subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek.

Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen

Een individuele mkb-ondernemer kan een haalbaarheidsproject uitvoeren. Deze brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Denk dan bijvoorbeeld aan :

  1. Experimentele ontwikkeling en Onderzoek
  2. Inventarisatie van beschikbare technologie of octrooionderzoek
  3. Inventarisatie van potentiele samenwerkingspartners
  4. Marktverkenning
  5. Concurrentieanalyse

Wie kan de subsidie aanvragen

De regeling is bedoeld voor Mkb’ers die actief zijn in de volgende sectoren: AgriFood, Chemie, Creatieve Industrie, Energy (en Biobased), High Tech Systemen & Materialen (en ICT), Life Sciences & Health (LSH), Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Water.

Subsidie

MIT haalbaarheid: de subsidie bedraagt 40% met een maximum van € 20.000

Indieningstermijn

Op 13 april 2021 kunnen de aanvragen worden ingediend.

Tarief MRK ONE

We verzorgen het gehele subsidietraject, van aanvraag tot en met einddeclaratie. Met onze inzet heeft u de hoogste kans op toekenning en heeft u geen zorgen over de administratieve afwikkeling van de subsidie. Onze kosten bedragen:

  • Vaste kosten € 750,- bij indiening van de aanvraag

(vaste kosten zijn € 0 als u een abonnementscontract heeft bij ons).

  • Succes fee (op basis van no cure no pay) van 13% over de toegekende subsidie

(dit percentage is 10% als u een abonnementscontract heeft bij ons).

Subsidie aanvragen

Liever persoonlijk contact?