EFRO Oost zet in op samenwerking en innovatie

23 juni 2022

Dankzij een krachtenbundeling van Europa, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland wordt er de komende jaren weer fors geïnvesteerd in de Oost-Nederlandse economie. Het nieuwe subsidieprogramma EFRO Oost wil bij mkb’s in de regio zowel innovatie als samenwerking stimuleren.

Groen en slim

De regionale economie van Oost-Nederland versterken via slimme en groene investeringen. Dat is het doel van het nieuwe Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland, kortweg EFRO Oost. Europa, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland stellen voor dit subsidieprogramma een budget van 126 miljoen euro beschikbaar.

Samenwerking en innovatie

EFRO Oost is zowel een innovatie- als een samenwerkingsprogramma. De subsidies zijn niet alleen bedoeld om innovatie in het mkb te stimuleren, ze moeten ook leiden tot meer samenwerking tussen mkb’s onderling en met grote bedrijven en kennisinstellingen. Daarbij zijn ‘slim’ en ‘groen’ de sleutelwoorden: ‘slim’ duidt op innovatie en ‘groen’ op de energietransitie.

Concurrentiekracht

Het nieuwe subsidieprogramma wordt deels gefinancierd met EU-middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland leggen geld bij. Aan de basis van het programma staat het Europese regiobeleid, gericht op het bevorderen van de concurrentiekracht van de regio’s.

EFRO Oost versus OP Oost

EFRO Oost sluit in belangrijke mate aan op het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP Oost) voor de periode 2014-2020. Wel zijn er inhoudelijke verschillen. In het nieuwe programma zijn er namelijk meer mogelijkheden voor demonstratieprojecten, en het ‘groene’ deel – voorheen: koolstofarm – richt zich nu meer op de energietransitie. Of, specifieker gedefinieerd: ‘hernieuwbare energiebronnen en slimme energiesystemen’.

Eerste openstellingen

De provinciebesturen van Overijssel en Gelderland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staan inmiddels achter het nieuwe programma. Alleen de Europese Commissie moet het nog officieel goedkeuren. Ervan uitgaande dat deze goedkeuring er komt, is de eerste openstelling van het programma gepland op 15 september 2022. Er zal dan worden gezocht naar marktgerichte innovaties die nog in de fase van onderzoek en ontwikkeling verkeren.

De eerste openstelling voor innovaties die al in de demonstratiefase verkeren, volgt eind 2022 of begin 2023. In de jaren daarna zullen nog regelmatig openstellingen volgen. Overigens loopt OP Oost ook nog een tijdje door, dit om alle lopende projecten te kunnen afronden.

Scoren met je project? Wij helpen je graag!

Aangezien EFRO Oost een tenderregeling is, krijgen alleen de beste projecten subsidie. Het is dus van cruciaal belang dat jouw project goed in elkaar steekt en dat je een heldere en overtuigende subsidieaanvraag indient. Onze innovatiemanagers en subsidieadviseurs helpen je daar graag bij!

Heb je ideeën voor slimme of groene innovaties in Oost-Nederland? Bijvoorbeeld op het gebied van (duurzame) voedings-, materiaal- of medische technologie? Neem dan gerust contact met ons op.

Liever persoonlijk contact?