Early alert: Subsidie op komst (2024) voor meer waterstoftankstations

2 december 2022

Doel  

Om de klimaatdoelen te halen, wil het kabinet inzetten op meerdere technieken om zonder uitstoot te rijden. Elektrisch met een batterij, of op waterstof.   

Het kabinet wil daarom vaart maken met vrachtwagens en ander zwaar verkeer op waterstof. De nieuwe subsidieregeling moet zorgen voor meer waterstoftankstations en bijbehorende vrachtwagens. In eerste instantie trekt het kabinet hier 22 miljoen voor uit.   De hoogte van de subsidiebedragen is nog niet bekend. 

Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen  

De subsidieregeling gaat naar verwachting begin 2024 van start. Kern is dat plannen subsidie krijgen als zowel een tankstation gebouwd wordt, als de bijbehorende vrachtwagens worden aangeschaft. Gemiddeld gaat het om zo’n 20-25 vrachtwagens per tankstation. Dit kan ook in samenwerking met andere partijen.  

Daarbij moet in de toekomst langs snelwegen en bij de grote stedelijke knooppunten een waterstoftankstation komen voor elke 100-150 kilometer, in de hele Europese Unie (EU). Nederland heeft de ambitie vastgelegd op de realisatie van 50 waterstoftankstations in 2025. 

Wie kan de subsidie aanvragen  

In principe iedere organisatie die de investeringen wil uitvoeren.   

Vervolg  

Laat het ons weten als u interesse heeft in deze komende regeling. We houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen en zorgen in 2024 voor een kansrijke subsidieaanvraag. 

Liever persoonlijk contact?