€ 25.000 subsidie voor je opleidingsplan? Dan snel de SLIM subsidie aanvragen!

17 augustus 2020

Wil je een professioneel opleidings- of ontwikkelplan voor je bedrijf om vervolgens (op basis van dit plan) je medewerkers te helpen met loopbaan- en/of ontwikkeladviezen? Dan is de SLIM subsidie interessant voor je.

Wanneer?

De subsidie is in de maand september 2020 aan te vragen. Omdat een goede aanvraag wel wat voorbereiding vraagt vragen raden we je aan de op tijd te beginnen met de aanvraag. Natuurlijk helpen we graag!

Doel van de subsidie

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SLIM regeling geïntroduceerd voor het MKB. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het MKB, maar ook voor het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie, te stimuleren

Te ontvangen subsidie

Afhankelijk van de grootte van je bedrijf kan je de volgende subsidie ontvangen:

Aanvrager Subsidie % Subsidiebedrag

Klein MKB

(50 wrkn, 10mln omzet)

80% € 5000 – 25.000

Groot MKB

(250 wrkn +10 mln omzet)

60% € 5000- 25000
Grootbedrijf 60% € 5000- 200.000
Samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties 60% € 5000- 500.000

 

Subsidiabele activiteiten

De subsidie kan worden ingezet voor de volgende activiteiten:

 1. Het opzetten van een Opleidings- of ontwikkelingsplan
  Waarin de onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt gemaakt.
 2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
  Deze dienen ten behoeve van werkenden in de onderneming te zijn.
 3. Het Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode
  Waarbij werkenden in de onderneming worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 4. Het bieden van praktijkleerplaatsen
  Welke ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf worden aangeboden.

Hulp bij de uitvoer van het plan

Onze ervaring is dat deze subsidie het beste werkt als je een professionele HR adviseur inschakelt voor het maken en het uitvoeren van de plannen. Dat kan een eigen medewerker zijn of een externe adviseur. Als je geen geschikte partner hebt dan kunnen wij je helpen aan een bij jou passende adviseur

Hulp bij de subsidieaanvraag en begeleiding

Als u wilt kunnen we het gehele subsidieaanvraag en begeleidingstraject voor u verzorgen. Dat zijn de volgende activiteiten:

 • Aanmaken e-account en registratie van de regeling.
 • Inventarisatie van de projectinformatie.
 • Afstemming met (uw) adviseur(s)
 • Opmaken en indienen van de subsidieaanvraag.
 • Trajectbegeleiding gedurende het project inclusief helpdesk.
 • Verzorgen communicatie met de subsidieverstrekker
 • Controleren en indienen van de einddeclaratie

Tarief

 Voor abonnementsklanten rekenen wij voor de aanvraag en begeleiding van de subsidie:

 • een successfee (op basis van no cure no pay) van 10% over de toegekende subsidie.

Voor niet abonnementsklanten rekenen wij voor de aanvraag en begeleiding van de subsidie:

 • een vast bedrag van € 250 voor het verzorgen van de aanvraag
 • een successfee (op basis van no cure no pay) van 12% over de toegekende subsidie.

 Contact

Heb je interesse in deze regeling en in onze begeleiding voor een succesvolle aanvraag ? Neem dan contact met Remco Klaassen (06 41231772) of r.klaassen@mrk-one.nl).

Liever persoonlijk contact?