Regeling compensatie transitievergoeding

20 mei 2019

Met terugwerkende kracht betaalde transitievergoeding langdurig zieken terug ontvangen

Doel van de subsidie/regeling

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie krijgen voor betaalde transitievergoedingen aan langdurig zieke medewerkers. De compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst. Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan compensatie worden verstrekt.

Wie kunnen aanvragen?

Subsidie kan door alle werkgevers aangevraagd worden.

Bijdrage

Let op: Het compensatiebedrag is niet gelijk aan de betaalde transitievergoeding.

De hoogte van het compensatiebedrag wordt bepaald door:

  1. Het bedrag aan transitievergoeding wat door een werkgever betaald is op het moment van beëindiging van het dienstverband;
  2. Het bedrag aan wettelijke transitievergoeding opgebouwd tot het moment van beëindiging van het dienstverband na 2 jaar ziekte;
  3. Het bedrag dat een werkgever heeft doorbetaald aan loon tijdens de ziekteperiode van twee jaar.

Hierbij is het belangrijk te weten dat de laagste van deze drie bedragen vanuit UWV gecompenseerd wordt.

Indieningstermijn

De aanvraag voor compensatie kan zijn op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020 (structurele situatie), maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt (oude gevallen).

  • De ‘oude gevallen’ kunnen met terugwerkende kracht tot en met 30 september 2020 worden aangevraagd;
  • De ‘nieuwe gevallen’ moeten binnen 6 maanden na de betaling van de volledige transitievergoeding worden aangevraagd.

Loonsubsidiecheck

Het terugvorderen van deze transitievergoedingen met terugwerkende kracht en de toekomstige compensatie is onderdeel van onze loonsubsidiecheck. We verzorgen het gehele subsidietraject voor deze en anders gevonden regelingen, van aanvraag tot en met einddeclaratie. Met onze inzet heb je de hoogste kans op toekenning en heb je geen zorgen over de administratieve afwikkeling van de subsidie.

Neem contact op met MRK ONE en vraag naar de mogelijkheden. Wij helpen graag!

Liever persoonlijk contact?