Blog

No thumbnail 19 maart 2020

Regeling borgstelling MKB kredieten versneld open (BMKB)

Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verlenen en hebben bedrijven de mog...

Lees bericht
20 januari 2020

SLIM regeling definitief

SLIM regeling voor leren en ontwikkelen in het MKB Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de nieuwe SLIM regeling gepubliceerd. Het doel van deze regeling is om leren en ont...

Lees bericht
2 december 2019

Controleer premie Werkhervattingskas (WHK) en Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Veranderingen maken check nodig Voor het jaar 2020 zijn er verschillende wijzigingen aangekondigd of al ingezet die financiële consequenties hebben voor werkgevers. Denk daarbij aan de veranderingen ...

Lees bericht
18 november 2019

SLIM regeling (vooraankondiging)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de nieuwe SLIM regeling gepubliceerd. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het MKB, maar ook voor het grootbedrijf...

Lees bericht
23 september 2019

WBSO 2020 iets makkelijker en flexibeler

De WBSO subsidieregeling heeft voor 2020 twee wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen hebben tot doel om het gebruik van de regeling makkelijker te maken: voortaan kunnen er 4, in plaats van 3, aanvra...

Lees bericht
25 juni 2019

Wat heeft Pavlov met subsidie te maken?

Misschien is het gek, maar in mijn ervaring zijn er maar weinig mensen die weten wat subsidie is. Een zak geld om iets mee te doen zul je misschien denken. Niet echt, of misschien een beetje dan. Ik z...

Lees bericht
onderzoeksvraag mkb'er 17 juni 2019

Onderzoeksvraag als MKB’er?

Wil je als MKB-ondernemer een kennisvraag neerleggen bij een universiteit, HBO of andere kennisinstelling (bv. TNO)? Dan kun je gebruikmaken van een waardebon. Indieningstermijn: Aan te vragen van 9 a...

Lees bericht
regeling compensatie transitievergoeding 21 mei 2019

57% vd loonsubsidies niet benut

De HR/-Payroll subsidiesscan Voorkomt dat je geld op de plank laat liggen Om de afstand tot de arbeidsmarkt voor bepaalde groepen medewerkers te verkleinen en de kosten van arbeid te verlagen zet de o...

Lees bericht
regeling compensatie transitievergoeding 20 mei 2019

Regeling compensatie transitievergoeding

Met terugwerkende kracht betaalde transitievergoeding langdurig zieken terug ontvangen Doel van de subsidie/regeling Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie krijgen v...

Lees bericht
Tags: loonsubsidie
werknemers subsidie 23 april 2019

MKB Idee subsidie bevordert investering in je personeel

Deze succesvolle subsidie richt zich op het opheffen van belemmeringen. Namelijk de belemmeringen die MKB ondernemer weerhoudt te investeren in scholing en ontwikkeling van huidige of toekomstig werke...

Lees bericht

Liever persoonlijk contact?